Відокремлений структурний підрозділ
«Харківський комп'ютерно-технологічний фаховий коледж
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
Separate structural subdivision
«Kharkiv computer and technology professional college
National technical university «Kharkiv polytechnic institute»
Приєднатись до конференції
Розпочати конференцію
Увійти для налаштування аккаунту

Зроблено з Zoom